GÖZ HASTALIKLARI UZMAN KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KULAK BURUN VE BOĞAZ HAST. UZMAN KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
  2. Adli Sicil Belgesi
  3. İkametgah
  4. 4 Adet Resim
  5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti*  
    (Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir).
  6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*)

       (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır.).

 

ÖNEMLİ NOT: Sınav sonucu başarılı olan asil adayların yukarda yer alan belgeler ile birlikte sonuç açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağırılır.