Dr. Namık ÇENCEN

Beyin Temeli Öğrenme

I

Zemin Kat  2 Nolu Amfi

(15:30-16:30)

 

 

Dr. Namık ÇENCEN

 

 

Türk Tıp Tarihi

I

Zemin Kat  2 Nolu Amfi

(16:30-17:30)

Prof. Dr. Çiğdem ÖZER

 

Araştırma Teknikleri

I

Dekanlık 5. Kat Konferans Salon

(15.30-17.20)

Doç.Dr. A. Seda YAR  SAĞLAM

Gelecekte Moleküler Genetik

I

Dekanlık 6 Kat Konferans Salonu

(15.30-17.20)

 

Prof. Dr. M. Sadık DEMİRSOY

Bilim ve Estetik

I

Anatomi A.D Toplantı Salonu

(15.30-17.20)

İNGİLİZCE  TIP

Doç.Dr.Bahriye SIRAV

Radıo Frequency Radıatıon

I

5. Kat Biofizik AD Semin Salonu

(13.30-15.20)

Prof.Dr.Neşe KARABACAK

Applıcatıon Of Bıotechnology

I

Dekanlık 5. Kat Tpolantı Salonu

13.30-15.20

Prof. Dr. Vedat BULUT

Hıstory of Scıence

I    

Dekanlık 1 Nolu Amfi

(13.30-15.20)

Prof. Dr. Çiğdem ELMAS

Research Technıques

I

Dekanlık 6 Kat Konferans Salonu

(13.30-15.20)

 

 

 

 

 

 

 

Prof..Dr . K.Gonca AKBULUT

Yaşlanma

2

E/Blok 9 Kat 4 Nolu Derslik

(13.30-15.20)

 

Prof. Dr. Ayşe Bora TOKÇAER

Filimlerde Nörolojik Bozukluklar

2

Nöroloji AD. C/Blok 3 Kat

(13.30-15.20)

 

Prof. Dr. Selcuk ASLAN

Art Terapi

2

E/Blok 9 Kat 14 Nolu Derslik

(13.30-15.20)

 

Namık ÇENÇEN

Kariyer Planlama

2

Dekanlık 6 Kat Konferans Salonu

 (13.30-15.20)

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN

Genetikte Yenilikler

2

Dekanlık 5 Nolu Amfi

(13.30-15.20)

 

 

Prof. Dr. Onur KARABACAK

Nütrisyon ve Mikrobiyom

2

E/Blok 9 Kat 6 Nolu Derslik

(13.30-15.20)

 

Prof. Dr. Yusuf Kemal KEMALOĞU

Türk İşaret Dili ve Sağırların Tarihi

 

E/Blok 9 Kat 12 Nolu Derslik

(13.30-15.20)

 

İNGİLİZCE  TIP

Prof. Dr. Ayşegül ATAK YÜCEL

Cinema and Medıcıne

2

E/Blok 9 Kat 6 Nolu Derslik

(15.30-17.20)

 

Namık ÇENÇEN

Turkısh Medıcal Hıstory

2

Dekanlık 7 No Amfi

(15.30-17.20)

 

Prof. Dr. Yusuf Kemal KEMALOĞU

Turkısh sıng Language and Deaf Hıstory

2    

E/Blok 9 Kat 12 Nolu Derslik

(15.30-17.20)

 

Prof.Dr.Neşe KARABACAK

 

Cognıtıon

2

Dekanlık 6 Kat Konferans Salonu

(15.30-17.20)

 

 

 

 

Doç. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN

Güvenli İlaç Kullanımı

3

Dekanlık 5. Kat Toplantı Salonu

(15.30-17.20)

Öğr. Gör. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN

Klinik Araştırmalar

3

E/Blok 9 Kat 4  Nolu Derslik

(15.30-17.20)

Doç. Dr. Ergin DİLEKÖZ

Farmakolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri

3

Anatomi A.D Toplantı Salonu

(15.30-16.20)

Namık ÇENÇEN

Kariyer Planlama

3

Dekanlık 4 Nolu Amfi

(15.30-17.20)

Prof. Dr. Erhan ILGIT

Girişimsel Radyoloji

3

Radyoloji AD 1. Kat

(16.30-17.20)

Namık ÇENÇEN

Değerler  Eğitimi

3

Dekanlık 4 Nolu Amfi

(15.30-17.20)

Doç. Dr. Aysel ÇAĞLAYAN GÜNAL

Endokrin Bozucular

3

E/Blok 9 Kat 6 Nolu Derslik

(15.30-17.20)

Doç. Dr. Ayşe Gülşen

Yüa Estetiğinde Dişlerin Rolu

 

Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

(15.30-17.20)

İNGİLİZCE  TIP

Prof. Dr. Çimen KARASU

Preventıve, regenerative, Persoalızed Anti-Agıng

3

Dekanlık 3 Nolu Amfi

(13.30-15.20)

Doç. Dr. Aylin SEPİCİ DİNÇEL

Endokrın Dısruptors

3

Dekanlık 5. Kat Toplantı Salonu

(13.30-15.20)

Prof. Dr. Onur KARABACAK

Nutrıtıon and Mıcrobıome

3    

E/Blok 9 Kat 6 Nolu Derslik

(13.30-15.20)

 

 

3