BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

 

AÇIKTAN ATAMADA İSTENİLEN EVRAKLAR                                  :

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm ailenin)

- İkametgah Belgesi

- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü “Devlet veya Özel” Hastanelerden Heyet Raporu)

- 4 Adet Resim