Prof. Dr.  Işıl İrem BUDAKOĞLU  (Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Özlem COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER 

Öğr. Gör. Yavuz Selim KIYAK