Prof.  Dr. İsmail Cüneyt KURUL (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Abdullah İrfan TAŞTEPE  

Prof. Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ

Doç.Dr. Ali ÇELİK

ÖĞR. GÖR. DR. Muhammet SAYAN