Prof. Dr. Abdullah İrfan TAŞTEPE  (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Sedat DEMİRCAN

Prof. Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ

Prof.  Dr. İsmail Cüneyt KURUL

Öğr.Gör. Dr. Ali ÇELİK