Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (Anabilim Dalı başkanı)

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Prof. Dr. F. Nur (BARAN) AKSAKAL (Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TÜZÜN

Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ