2020 - 2021 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Program Akademik Takvimi

2020 - 2021 Gazi Üniversitesi Faculty of Medicine English Program Academic Calendar

 

TÜRKÇE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

YIL I AKADEMİK TAKVİMİ - Online 2020-2021

YIL II AKADEMİK TAKVİMİ - Online 2020-2021

YIL III AKADEMİK TAKVİMİ - Online 2020-2021

YIL IV AKADEMİK TAKVİMİ - Online 2020-2021

YIL V AKADEMİK TAKVİMİ - Online 2020-2021

 

FACULTY OF MEDICINE ENGLISH PROGRAM ACADEMIC CALENDER

YEAR I ACADEMIC CALENDER - Online 2020-2021

YEAR II ACADEMIC CALENDER - Online 2020-2021

YEAR III ACADEMIC CALENDER - Online 2020-2021

YEAR IV ACADEMIC CALENDER - Online 2020-2021

YEAR V ACADEMIC CALENDER - Online 2020-2021

 

*Bitirme tarihi olarak ilgili dönem Final sınav tarihi belirtilmiştir.

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Takvim

 

TÜRKÇE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM I  AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM II AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM III AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM IV AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM V  AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM VI AKADEMİK TAKVİM

 

İNGİLİZCE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE I 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE II 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE III

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE IV 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE V 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE VI 

 

 

Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Akademik Takvimi