2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Program Akademik Takvimi

2020 - 2021 Education Year English Program Academic Calendar

 

TÜRKÇE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ (2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

1. YIL AKADEMİK TAKVİMİ 

2. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

3. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

4. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

5. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

6. YIL AKADEMİK TAKVİMİ 

 

ENGLISH PROGRAM ACADEMIC CALENDER (2020-2021 EDUCATION YEAR)

YEAR I ACADEMIC CALENDER 

YEAR II ACADEMIC CALENDER

YEAR III ACADEMIC CALENDER

YEAR IV ACADEMIC CALENDAR

YEAR V ACADEMIC CALENDER

YEAR VI ACADEMIC CALENDAR

 

 

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

 

TÜRKÇE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ (2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

DÖNEM I  AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM II AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM III AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM IV AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM V  AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM VI AKADEMİK TAKVİM

 

ENGLISH PROGRAM ACADEMIC CALENDER (2019-2020 EDUCATION YEAR)

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE I 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE II 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE III

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE IV 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE V 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE VI 

 

 

Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Akademik Takvimi