AKILCI İLAÇ KULLANIMI KURULU

Prof. Dr. Canan ULUOĞLU (BAŞKAN)

Prof.Dr.Ülver DERİCİ

Doç.Dr.Anıl AKTAŞ

Doç. Dr. Gökçe Sevin FİNCAN ÖZTÜRK

Dr.Öğr. Üyesi  Mehmet DÜZLÜ

Öğr.Gör.Dr. Özlem COŞKUN

AKILCI İLAÇ KULLANIMI KURULU YÖNERGESİ