Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

5.Sınıf C Blok İrregüler Öğrencilerimiz İçin Duyuru:

8 Aralık 2020 tarihinde Ara Değerlendirme sınavları yapılan aşağıda isimleri belirtilen irregüler öğrenciler 1 Ocak 2021 tarihinde 6.sınıf kayıtlarını yaparak İntern hekimlik stajlarına başlayabilmeleri için 16-25 Aralık 2020 tarihlerinde GUZEM üzerinden canlı dersleri anlatılan zorunlu stajların ve Gazi Bulut sistemindeki ders videolarından sorumlu oldukları seçmeli stajların uygulamalı eğitimlerinin tamamlanması sağlanarak Anabilim Dalları'nın belirleyeceği yöntemler (yüz yüze uygulama, sözlü, çoktan seçmeli, açık uçlu, sunum, ödev vs) ile Teorik ve/veya Uygulamalı dersler için ölçme değerlendirmeleriniz yapılacaktır.

İlk uygulama veya sınavınızın olduğu gün saat 9.00’a kadar HES kodu ile birlikte intern taahhütname imzalandıktan sonra Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir.

Sorumlu olduğunuz stajların bildireceği gün ve saatte uygulama eğitimleriniz ve ölçme değerlendirmeleriniz yapılmak üzere Anabilim Dallarına gitmeniz ve staj eğitim sorumlusu öğretim üyeleri ile temas etmeniz gerekmektedir.

Zorunlu stajlar için 8 Aralık 2020’de girmiş olduğunuz Ara değerlendirme sınav sonuçlarınızın %30’u ve 16-25 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan asil sınavlarınızın %70’i alınarak belirlenecek staj sonu sınav sonuçları, Seçmeli stajlar için ise yapılacak olan iki aşamalı (ara değerlendirme ve yüz yüze asil sınavlar) sınavlarınızın sonuçları ile başarılı olduğunuz takdirde 1 Ocak 2021 tarihinde İntern hekim olarak 6. Sınıf stajlarınıza başlayabileceksiniz. Bilgilerinize duyurulur.

                                                                                Tıp Fakültesi Dekanlık

 

5.sınıf C Blok İrregüler Öğrenciler İçin Sınav Takvimi

5. Yıl C Blok İrregüler Öğrenci Listesi ve Sınavları