GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

 1-"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" üye listesi

2-"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" toplantı tarihleri ve çalışma şekli

3-"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" başvuru koşulları ve araştırma izni

4-"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" tarafından değerlendirmeye alınacak olan, sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde yapılacak klinik araştırmalar 

6. Başvuru formu ve başvuru için gerekli belgeler