Çocuk Acil Bilim Dalı

Çocuk Allerji Bilim Dalı

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Çocuk Genetik Bilim Dalı

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

Yenidoğan Bilim Dalı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Genel Pediatri Birimi