TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALININ AMACI:

Tıp eğitimindeki çağdaş gelişmeleri izleyerek, ülke gerçekleri ışığında eğitim programının oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak

Eğitimi izlemek ve eğitimin değerlendirilmesi için gerekli verilerin toplanacağı araştırmaları yürütmek

Eğiticilerin eğitimi çalışmalarını sürdürmek

Mesleksel bilgi, beceri ve tutumların kazanılması yönünde eşgüdümü sağlamaktır.

10. YIL KUTLAMALARI

Anabilim Dalımızın 10. kuruluş yılında bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Özgür Bolat’ın da Liderlik içerikli bir konuşmayla katıldığı programın sonunda, Anabilim dalımızın kurulduğu 2004 yılında dekanlık görevinde bulunan Haluk Tokuçoğlu, o güne kadar gelen dönemde anabilim dalı başkanlığı görevi yapmış olan Sedef Tunaoğlu, İlhan Yetkin ve Işıl İrem Budakoğlu ile anabilim dalında yer alan Özlem Coşkun ve Serdar Kula hâtıra fotoğrafı çekimine katıldı.