Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi'ne göre dönem sonu sınavları 07-18 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav programları ilgili akademik
birimler tarafından 10-14 Aralık 2018 tarihinde birim ağ adreslerinde ilan edilecektir.
Üniversitemizin ‘ortak ders' uygulamalarının sonucu olarak;
1. Alan dışı seçmeli derslerin dönem sonu sınavlarının 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 14:30'da,
2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Türk Dili I dersinin dönem sonu sınavının 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 15:30'da,
3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinin dönem sonu sınavının 11 Ocak
2019 Cuma günü saat 16:30'da,
4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kriterleri uyarınca Türkçe programların müfredatında
bulunan yabancı dil derslerinin dönem sonu sınavlarının 14 Ocak 2019 Pazartesi günü; birinci sınıflar için 08:30'da, ikinci sınıflar için 09:30'da, üçüncü sınıflar için 10:30'da ve dördüncü sınıflar için 11:30'da yapılacak biçimde planlanması ve her bir sınav için altmış (60) dakika süre tanınması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR
Rektör Yardımcısı