DAHA ÖNCE STAJ ALARAK BAŞARISIZ OLAN PANDEMİ SINAVINA GİRME HAKKI VERİLEN ÖĞRENCİLER

 

ÇOCUK SAĞ VE HAST.(ING)

GENEL CER (ING)

GÖĞÜS HAST. (İNG)

İÇ HAST..(İNG)

KADIN HAST VE DOĞUM (İNG)

KARDİYOLOJİ (ING)

RADYOLOJİ (ING)