2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Dönem 3 Türkçe Ders KuruIları

TOPLUM SAĞLIĞI - SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU

ENDOKRİN, ÜREME VE GENİTOÜRİNER SİSTEMLERİ DERS KURULU

 

 

2018-2019 DÖNEM III AKADEMİK TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Dönem 3 Türkçe Ders KuruIları

TOPLUM SAĞLIĞI/ SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI DERS KURULU

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU 2018 2019

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU 2018 2019

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU 2018-2019

ENDOKRİN, ÜREME VE GENİTOÜRİNER SİSTEMLERİ DERS KURULU 2018-2019

SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ DERS KURULU

DERİ-KAS-İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU

 

 

 

 

 

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Dönem 3 Türkçe Ders KuruIları

TOPLUM SAĞLIĞI/ SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI DERS KURULU

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU 2017-2018

ENDOKRİN, ÜREME VE GENİTOÜRİNER SİSTEMLERİ DERS KURULU

SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ DERS KURULU

DERİ-KAS-İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU