2017-2018  AKADEMİK TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Dönem 3 Türkçe Ders KuruIları

TOPLUM SAĞLIĞI/ SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI DERS KURULU

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU 2018 2019

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU 2018 2019

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU 2018-2019

 

 

 

 

 

 

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Dönem 3 Türkçe Ders KuruIları

TOPLUM SAĞLIĞI/ SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI DERS KURULU

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU 2017-2018

ENDOKRİN, ÜREME VE GENİTOÜRİNER SİSTEMLERİ DERS KURULU

SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ DERS KURULU

DERİ-KAS-İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU