2017-2018 Akademik Takvimi

 

 

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Dönem 3 Türkçe Ders KuruIları

TOPLUM SAĞLIĞI/ SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI DERS KURULU

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ DERS KURULU