2016-2017 Akademik Takvimi

2016-2017 Academic Calender

Kliniğe Giriş Kitapçığı 2016

 

TOPLUM SAĞLIĞI- SİSTEMİK ENFEKSİYON ETKENLERİ VE MEKANİZMALARI 

PUBLIC HEALTH- SYSTEMIC ENFECTION AGENTS AND MECHANISIMS

NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU

NEOPLASIA AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE COMMITTEE

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEMS COMMITTEE

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU

GASTROINTESTINAL SYSTEM COURSE COMMITTEE 

ENDOKRİN, ÜREME VE GENİTOÜRİNER SİSTEMLERİ DERS KURULU

ENDOCRINE, REPRODUCTIVE AND GENITOURINARY SYSTEMS COURSE COMITTEE

 

 

 

KLİNİĞE GİRİŞ UYGULAMALARI

KGU-dönem3 öğrenci grupları 

KGU-DERS PROGRAMI 

Dönem III Kliniğe Giriş Uygulamaları Pediatri Görev Dağılımı-2016-17 

 

Klinik Beceri Öğrenim Rehberleri