EĞİTİM

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Dersleri

DÖNEM I

Molekülden Hücreye Ders Kurulu – I

İnterdisipliner Bilimler ve Biyofizik

Elektrik yük, elektrik kuvvet, elektrik alan (E), elektrik potansiyel ve potansiyel enerji, kapasitans

E akımı, DC ve AC özellikler

Manyetik alan

Kalp kası hücrelerinin depolarizasyonu, kalbin Elektriksel ekseni ve dipol moment vektörü, Einthoven üçgeni ve kalbin dipol alanında, Potansiyel  farkın bulunması

Aktif ve Pasif Transduserler, Transduserler’in tıpta kullanımı

Lazer’ın tıpta kullanımı

Molekülden Hücreye Ders Kurulu – II

Elektromanyetik (EM) Kirlilik: Elektromanyetik Spektrum, Doğal ve Yapay EM Alan Kaynakları

Düşük Frekanslı (ELF) E ve B alanların biyolojik etkileri: Epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar, Biyofizik Anabilim Dalı’nda yapılan E alan ve B Alan çalışmaları

RF / MW radyasyonun biyolojik etkileri, EM radyasyondan korunmaya yönelik ulusal ve uluslararası standartlar: Genel halk maruziyeti ve mesleki maruziyet standartları (diatermi ünitesi çalışanları, vs.) EM radyasyondan korunmak için pratik öneriler

İyonizan Radyasyon

İyonizan radyasyondan Korunma Yöntemleri

Hücre Biyolojisi Ders Kurulu

Membran ve hücrenin elektrik Özellikleri ve elektrik eşdeğer modelleri      Biyolojik potansiyel farkın nedeni , Asimetri                            

Hücre potansiyelinin hesaplanması: Nernst, Goldman, Hodgkin – Katz ve Hodgkin Huxley Modellemesi ve iyon akımlarının bulunması                   

Ses, Fiziksel özellikleri ve oluşumu Ultrases Oluşumu ve piezoelektrik olay, Ultrasonun tıpta kullanımı

Dokuda piezoelekrik yapılar, kemik elektrik akımı ile kemik kırıklarının iyileştirilmesi, invasiv ve non-invasiv teknikler                                                           

Doku Biyolojisi Ders Kurulu

Elektroforez

Elektroporasyon

Biyoelektrik Uygulamalar

DÖNEM II

Nörolojik Bilimler Ders Kurulu

 

İnterdisipliner Bilimler ve Biyofizik

 

Bir EM dalga olarak görünür ışık ve gözün optik bileşenleri Göze gelen ışığın yolculuğu nasıl gerçekleşir?

 

Retina ve fotoreseptör hücreler ve reseptör potansiyelleri,  Görüş döngüsü (visual cycle)

 

İşitme Biyofiziğine Giriş

 

Kulak: Dış-Orta-İç Kulak ve Membrana Bazilar

 

Solunum – Dolaşım Ders Kurulu

 

Hareketli eritrositler etki eden kuvvetler Stoke’s yasası

 

Dolaşım sisteminde basınç: Bernoulli yasası, İç sürtünmeli akışta hız ve debi: Poiseulli yasası

 

Eksersiz, Arterlerde patolojik daralma sonucunda basınç – hız – kinetik enerji faktöründeki değişimler

 

Laplace Yasası ve basıncın otoregülasyonu

 

Solunum sistemi ve dinamik özellikleri Solunumla ilgili gaz yasaları, Poiselli ve Laplace yasalarının solunum sistemine uygulanması

 

Yüzey gerilimi ve alveol mekaniği Akciğer ve göğüste kompliyans

 

Metabolizma Ders Kurulu

 

Sistem: Biyolojik sistemlerde enerji ve metabolik hız

 

Termodinamik sistemler, entalpi ve entropi: Açık, kapalı ve izole sistemler

 

Isı regülasyonu ve transfer mekanizmaları: İletim, Konveksiyon ve Radyasyonla ısı Transferi Fourier ve Newton Isı İletim Yasaları

 

Hücre Doku Zedelenmeleri Ders Kurulu

 

Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temelleri

 X-Işını ve Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri

 

Ultrasonik Görüntüleme, Manyetik Rezonans ve Diğer Görüntüleme Teknikleri

 

EMG ve elektroretinogram

 

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Yüksek  Lisans

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=85&BK=29&ders_kodu=&sirali=0&fakulte=SA%D0LIK+B%DDL%DDMLER%DD+ENST%DDT%DCS%DC&fakulte_en=INSTITUTE+OF+HEALTH+SCIENCE&bolum=B%DDYOF%DDZ%DDK+ANAB%DDL%DDM+DALI&bolum_en=DEPARTMENT+OF+BIOPHYSICS&ac=11

Doktora

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=1&lang=0&baslik=1&FK=85&BK=29&ders_kodu=&sirali=0&fakulte=SA%D0LIK+B%DDL%DDMLER%DD+ENST%DDT%DCS%DC&fakulte_en=INSTITUTE+OF+HEALTH+SCIENCE&bolum=B%DDYOF%DDZ%DDK+ANAB%DDL%DDM+DALI&bolum_en=DEPARTMENT+OF+BIOPHYSICS&ac=11

Dönem I Türkçe Biyofizik Ders İçeriği

Dönem I İngilizce Biyofizik Ders İçeriği

Dönem II Türkçe Biyofizik Ders İçeriği

Dönem II İngilizce Biyofizik Ders İçeriği