Anabilim dalımız Mezuniyet Öncesi, Mezuniyet Sonrası ve Sürekli Mesleksel Gelişim süreçlerinin tamamında aktif yer almaktadır.

A – Mezuniyet Öncesi

Türkiye’de İlk! | Tıp ve Liderlik Stajı

Tüm dünyada hekimlerin liderlik becerileri ve tıp eğitimi programlarında liderlik eğitimleri güncel konuların içinde yer almaktadır. Çünkü liderlik, bir hekim için olmazsa olmazdır. Son yıllarda uluslararası ve ulusal akreditasyon kuruluşları da liderliği standartlar arasına almıştır. Liderlik becerilerinin geliştirilmesine dair farklı eğitim programlarına farklı yıllara dağılmış şekilde rastlanabilir.

“Tıp ve Liderlik” seçmeli stajı 2012 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerine sunulmuş olup bu alanda ülkemizdeki ilk stajdır.

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından yürütülen Tıp ve Liderlik Stajı’nı seçen Dönem 5 öğrencilerimiz;

 • Liderlik
 • Kriz yönetimi
 • Ekip çalışması

gibi tıp profesyonelleri için olmazsa olmaz nitelikteki konularda gelişim sağlama fırsatı bulmaktadır.

Bununla birlikte öğrencilerimiz; Sağlık Bakanlığı, TBMM, Dünya Sağlık Örgütü, SGK gibi sağlık alanında söz sahibi olan lider kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirip oralarda çeşitli faaliyetlere aktif şekilde katılarak bu kuruluşların sağlık alanındaki öneminin farkına varmakta, bir özel hastaneyi ziyaret ederek de sağlık hizmetlerindeki farklı aktörleri tanımaktadırlar.

Stajla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: Tıp ve Liderlik Staj Programı

Anabilim dalımızın mezuniyet öncesi eğitim süreçlerine sağladığı katkıların bir kısmı, aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Fakülte

Sınıf

Teorik

Pratik

Tıp

1

PDÖ, ED, KDT, Seçmeli

KBE, KDT, İB, ED

2

PDÖ, KBE, KDT

İB, KDT

3

PDÖ, KDT

KBE, KDT, İB

4

AİK

AİK

5

Tıp ve Liderlik Stajı

Tıp ve Liderlik Stajı

6

-

Seçmeli İntörnlük

PDÖ: Probleme Dayalı Öğrenim,  KBE: Klinik Beceri Eğitimi,  KDT: Kanıta Dayalı Tıp
İB: İletişim Becerileri,  ED: Eleştirel Düşünme, AİK: Akılcı İlaç Kullanımı
Seçmeli: Alan İçi ve Alan Dışı Seçmeli Dersler

B- Mezuniyet Sonrası

Fakülte/Enstitü

Ders/Program

Program türü

Tıp

İB

Tıpta Uzmanlık

STE (Sunum Teknikleri)

Tıpta Uzmanlık

STE (Bilimsel Makale Yazımı)

Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doktora

Sosyal Pediatri (Sunum Teknikleri)

Doktora

Bilişim Enstitüsü

Sağlık Bilişimi

Yüksek Lisans

İB: İletişim Becerileri, STE: Sürekli Tıp Eğitimi

Doktora programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doktora Programı

C- Sürekli Mesleksel Gelişim

Anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından kurum içi ve kurum dışı olmak üzere;

 • Eğiticilerin Eğitimi
 • PDÖ Yönlendirici Eğitimi
 • AİK Eğiticilerin Eğitimi
 • İB Eğitimi
 • Klinik Beceri Yetiştirici Eğitimi
 • Eleştirel Düşünme Eğitici Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İB Eğitimi verilmekte
  ve
 • Fakültedeki kurullara danışmanlık yapılmaktadır.

Sürekli Mesleksel Gelişim sadece tıp eğiticileri için değildir. Anabilim dalımızdaki tıp eğitimcileri de bu anlamda, bölüm içi eğitim saatlerine katkı sunmaktadır. 2019-2020 programına buradan ulaşılabilir.