Anabilim Dalımızda Tarafından Dersler:

Anabilim Dalımız G.Ü. Tıp Fakültesinin 1. ve 3. sınıflarına lisans dersleri vermesini yanı sıra G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimi olarak klinik mikrobiyoloji yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmekte ve bunlara yönelik teorik ve pratik dersler de vermektedir. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde verilen lisansüstü dersleri aşağıda sıralanmıştır. :

Doktora Programı:
Zorunlu dersler (doktora): 
Özel Bakteriyoloji
Özel Viroloji
Küf Mantarları ve Enfeksiyonları
Maya ile maya-benzeri mantarlar ve enfeksiyonları
Klinik Mikrobiyoloji II
İmmünoloji I
Moleküler Mikrobiyoloji
Özel Protozooloji
Özel Helmintoloji
İmmünoloji II
Klinik Mikrobiyolojide Antibiyotikler
Seminer
Araştırma
Bakteri Fizyolojisi
Seçmeli Dersler (doktora): 
Uygulamalı Mikoloji
Klinik Mikrobiyoloji II Uygulama
Deneysel İmmünoloji I
Moleküler Mikrobiyoloji Uygulama
Uygulamalı Parazitoloji
Bakteri Genetiği ve Rekombinant DNA
Uygulamalı Rekombinant DNA Teknikleri
Deneysel İmmünoloji II
Bakteriyolojide Özel Konular
Virolojide Özel Konular
Mikolojide Özel Konular
Parazitolojide Özel Konular
İmmünolojide Özel Konular
Moleküler Mikrobiyolojide Özel Konular
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Seminer
Araştırma
Tıbbi Entomoloji
Ağız Mikrobiyolojisi
Yüksek Lisans Programı:
Zorunlu dersler (yüksek lisans): 
Tıbbi Bakteriyoloji
Seminer
Tıbbi Viroloji
Tıbbi Mikoloji
Klinik Mikrobiyoloji I
İmmünoloji
Tıbbi Parazitoloji
Seçmeli Dersler (yüksek lisans): 
Klinik Mikrobiyoloji I Uygulama
Bakteriyolojide Makale Sunumu
Virolojide Makale Sunumu
Mikolojide Makale Sunumu
Parazitolojide Makale Sunumu
Klinik Mikrobiyolojide Makale Sunumu
İmmünolojide Makale Sunumu