† Lisans (Tıp Fakültesi öğrencisi) 
† Lisansüstü (Pediatri uzmanı) 
† Yandal uzmanı 
† Meslek içi

1.Lisans (Tıp Fakültesi öğrencisi)

I.Sınıf: Pratiğe dayalı Öğretim Becerileri/ Pratiğe dayalı Eğitim Becerileri 
Akılcı farmakoterapi
İletişim becerileri
II: Sınıf : Pratiğe dayalı Öğretim Becerileri/ Pratiğe dayalı Eğitim Becerileri
Akılcı farmakoterapi
İletişim becerileri
III: Sınıf: İlgili Bilim Dallarına ait Hastalıkların Fizyopatolojisi ve Klinik bağlantıları
IV: Sınıf: İlgili Bilim Dallarına ait hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı tedavisi ve önlenmesi ( teorik ve uygulamalı eğitim )
V.SINIF: İlgili Bilim Dallarınca Sosyal pediatri ( teorik ve uygulamalı eğitim )
VI. SINIF: İlgili Bilim Dallarına ait poliklinik ve Çocuk servislerinde hasta başı teorik ve uygulamalı eğitim

2.Lisansüstü (Pediatri uzmanı)

Uzmanlık öğrencilerinin 5 yıl süreli eğitim programı 

Uyum: 2 haftalık temel becerilerin kazandırıldığı uyum eğitimi 
Yatan hasta eğitimi: 20 ay 
Departmanlar: 2 yıl 
Tez çalışması: 1 yıl 
Genel Poliklinik: 4 ay

Ders Programı
84 saat/yıl ders programı vardır. 
Bu dersler (haftalık) 2 saat teorik 
(Pazartesi-Salı) 
36 saat multidisipliner vaka tartışması 
10 saat mortalite tartışması
Anabilim Dalı Başkanı, servis nöbetçi doktorları ve başasistanlarla yapılan yatan hastaların takdim ve tartışma toplantısı

Kurslar 
†İletişim Becerileri 
†Çocuk ileri yaşam desteği

Seminer
Yılda iki kez yapılmaktadır

Toplantılar

Öğle saatleri eğitim toplantıları 
Her bilim dalının kendi yaptığı ortak bilim dalları toplantıları

3. Yandal uzmanı
İlgili Bilim Dallarına ait çalışma programlarında belirtilmektedir.

4.Meslek İçi

DANIŞMANLIK 
† Bilirkişilik 
† Sağlık Bakanlığı 
(Sağlık politikalarının belirlenmesi) 
† Bilgilendirme 
† Sosyal ve toplumsal olaylar 
(Şiddet ve istismar) 
† Adli tıp

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kapsamındaki eğitimleri her yıl düzenli olarak değişik ünitelerin katılımı ile sürdürmektedir.

AİLE EĞİTİMİ

Departmanlarımızda epilepsi,çocuk istismarı, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, metabolik hastalığa yönelik hasta/aile toplantıları yapılmaktadır