1-Kardiyoloji İhtisas Eğitimi:

Gazi Üniversitesi Kardiyoloji AD kuruluşundan itibaren elliden fazla hekime Kardiyoloji ihtisası vermiştir. Bölümümüz, 2010 yılında Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından akredite edilmiştir. İhtisas eğitimi almış hekimlerin isimlerine soldaki menüden “Bölüme Özel” kısmına tıklanarak ulaşılabilir.

2-Tıp Fakültesi Öğrenci Dersleri

A-TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN DERSLER

Solunum ve Dolaşım Sistemleri Ders Kurulu

 

Sistemik hipertansiyon fizyopatolojisi

Dr. M. Özdemir

1 Sa.

Koroner dolaşım ve koroner arter hastalıkları

Dr. M. Cemri

2 Sa

Kalp kapak hastalıkları

Dr. R. Yalçın

2 Sa

EKG’ye giriş

Dr. B. Boyacı

2 Sa

Aritmilere giriş

Dr. A. Abacı

2 Sa

Kardiyojenik şok

Dr. B. Boyacı

1 Sa

Kalp yetmezliği fizyopatolojisi

Dr. Y. Tavil

1 Sa

 

B-TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN DERSLER

 

Kardiyolojiye giriş, kardiyak semptom ve bulgular

Dr. A. Çengel

2 Sa

Kalp yetmezliği ve tedavisi

Dr. A. Çengel

2 Sa

Akut Koroner Sendromlar

Dr. R. Yalçın

3 Sa

Romatizmal Kapak Hastalıkları

Dr. B. Boyacı

3 Sa

Kronik koroner arter hastalığı

Dr. A. Abacı

2 Sa

Aterosklerotik Risk Faktörleri ve Metabolik sendrom

Dr. A. Abacı

2 Sa

Dolaşım sistemi muayenesi

Dr. M. Cemri

2 Sa

Enfektif Endokardit

Dr. M. Cemri

1 Sa

Bradiaritmiler ve Kalp pilleri

Dr. M. Özdemir

2 Sa

EKG

Dr. M. Özdemir

2 Sa

Taşiaritmiler

Dr. S. Türkoğlu

2 Sa

Sistemik HT

Dr. A.Çengel

2 Sa

Resussitasyon

Dr. S. Türkoğlu

1 Sa

Perikardit

Dr. S. Türkoğlu

1 Sa

Kardiyomyopatiler

Dr. Y. Tavil

1 Sa

Pulmoner HT

Dr. Y. Tavil

1 Sa

Erişkin Kongenital Kalp Hastalıkları

Dr. G. Taçoy

1 Sa

Kardiyak tanı yöntemleri

Dr. G. Taçoy

1 Sa

Kardiyak Aciller

Dr. A. Şahinarslan

1 Sa

Senkop

Dr. A. Şahinarslan

1 Sa

 

3-DİĞERLERİ:

Anabilim Dalımız 1994-2000 yıllarında T.C.Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak Keçiören ve Çankaya ilçelerinde halk eğitim toplantıları düzenlemiş, halkımıza Kardiyak Aciller Paneli, 2005 yılında EKG kursu ve 2006 yılında da Kronik Koroner Arter Hastalıkları Kursu , Anabilim Dalımız tarafından düzenlenmiş ve bu toplantılar Türk Tabipler Birliği tarafından da kredilendirilmiştir.

2009 yılında ise fakültemizin kuruluşunun 30.yılı etkinlikleri çerçevesinde 2 Kasım 2009  tarihinde Nallıhan'da ücretsiz sağlık taraması yapılması , 11 Aralık 2009 tarihinde ise Kardiyoloji, Nefroloji ve Endokrinoloji bilim dalları ile ortak Hipertansiyon sempozyumu yapılmıştır.