Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. L. Arzu ARAL'ın Fakülte Kurulu doçent temsilci üye süresi 13/05/2019 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu nedenle 06/05/2019 tarihinde saat 10:00'da dekanlık 6. kat konferans salonunda Fakülte Kuruluna doçent temsilci üye seçimi yapılacaktır. Seçimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için aşağudaki kurallar gözetilecektir.

  • Oylama işlemi saat 10:00'da başlayavak 10:30'da sona erecek olup oy tasnif işlemine geçilecektir. 10:30'dan sonra oy kullanılması mümkün olmayacaktır.
  • Aday isim listesi seçimin yapılacağı salonda slayt olarak ekrana yansıtılacaktır.
  • Seçimde her seçmene imza karşılığı bir adet mühürlü pusula ve bir adet zarf verilecektir. Seçmen aday isim listesinden sadece bir isim yazacaktır. Üzerine birden fazla isim bulunan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 
  • Adaylar kendilerini temsilen birer kişiyi oy sayımı sırasında sandık başına gönderebileceklerdir. 
  • Oyların sayımı sandık kurulu tarafından açık tasnif usulü ile yapılacaktır.
  • Adaylardan en fazla oyu alan kişi Fakülte Kurulu üyeliğine seçilmiş olacaktır.

 

DEKANLIK