Covid-19 enfeksiyonu ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve bilimsel kanıta dayalı önerilerle önlem alabilmek maksadıyla dekanlığımız tarafından 10 Mart 2020 tarihinde Covid-19 danışma kurulu oluşturulmuş, güncel veriler ve duyurular takibe alınarak bir dizi tedbir uygulamaları başlatılmıştır.

 1. 11 Mart 2020 tarihi itibarı ile fakültemizde yapılacak tüm sosyal ve bilimsel etkinlikler ertelenmiştir.
 2. Coronavirüs (covıd-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler danışma kurulu önerisi ile tüm birimlere yazı ile dağıtılmıştır
 3. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılarak tüm derslik, anfi ve toplantı salonlarına dezenfektan temin edilmiş, Sağlık Bakanlığının afişleri ve broşürleri basılarak görünür yerlere asılmış ve derslik ve anfilere dağıtımı sağlanmıştır.
 4. 11 Mart 2020 de ilk olgunun açıklanmasını takiben yurt dışından dönen akademik ve idari personele sağlık bakanlığının 14 gün kuralı hatırlatılmış ve izinli sayılmışlardır.
 5. Erasmus kapsamında yurt dışında olan araştırma görevlisi ve öğrencilerimize bu salgının başladığı ilk günden itibaren yapılan dönmelerine ilişkin öneriler, sınırların kapatılıp uçuşa yasak getirileceği bilgisi ile beraber paylaşılmış, dönenlerin sağlık bakanlığının 14 gün kuralına uygun olarak idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.
 6. 13 Mart 2020 tarih ve 31067 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/2 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulduğundan önceden alınan izinler iptal edilmiştir
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Mart 2020 tarih ve 21113 sayılı yazısı ile Coronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerdeki akademik ve idari personelin izin durumları ile eğitim – öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmış, üniversitelerimizin eğitim öğretimi 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren üç hafta süreyle tatil edilmiştir.
 8. 13 Mart 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararlar dekanlığımız tarafından ivedilikle değerlendirilmiş, 1,2,3,4,5 ve 6. Sınıf öğrencilerimize duyuru yapılarak eğitim öğretimin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta süreyle tatil edilmiştir.
 9. Fakültemizdeki tüm derslik, sınıflar, anfiler ve okuma salonları temizlenerek kullanıma kapatılmıştır.
 10. Yerleşkemizde bulunan yemekhane ve kafeteryaların kapatılması rektörlüğümüze tavsiye edilmiştir
 11. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi ile beraber oluşturulan pandemi planına dekanlık binası ve personeli de dahil edilmiştir.
 12. Ülkemizdeki güncel gelişmeler dekanlığımız ve danışma kurulumuz tarafından anlık takip edilerek gerekli düzenlemeler ve alınan önlemler e-posta yoluyla iletilmekte ve web sayfasında duyurulmaktadır.

 

Prof. Dr. Sadık DEMİRSOY

Tıp Fakültesi Dekanı