1-) T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nun 16.06.2016 tarihli ve Yüksek Yürütme Kurulu’nun 07.09.2016 tarihli kararı gereğince, tıp doktorluğu alanında diploma denklik sınavı, Fakültemizce 26 Aralık 2020 tarihinde sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde yapılacaktır.

2-) Sınava, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kurulu’na tıp doktorluğu alanında diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ve seviye tespit sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme kararı verilen adaylar başvurabilirler.

3-) Sınav kontenjanı 20 (yirmi) kişi ile sınırlı kalacaktır.

4-) Adaylar sınava, 23-26 Kasım 2020 tarihleri arasında http://aday.gazi.edu.tr üzerinden başvuru yapacaklardır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumlu olacaklardır. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, söz konusu linkte yer alan “Aday Başvuru Formuna” yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeni ile doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacak, herhangi bir beyanın gerçeğe uymadığı tespit edildiği taktirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5-) Başvuru yapan adaylar arasından, 30 Kasım 2020 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 20 (yirmi) asil ve 20 (yirmi) yedek aday olmak üzere web sayfamızdan ilan edilecektir.

6-) Kurada ismi çıkan asil adaylar, 1-3 Aralık 2020 tarihleri arasında sınav ücretini yatıracaklardır. Adaylar banka dekontunun bir örneğini, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf ile birlikte Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında bulunan fakülte sekreterliğine 3 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, yerlerine yedek adaylar çağırılacaktır. Yedek adayların başvuru süreleri 9 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar sürecektir. Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 11 Aralık 2020 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir.

7-) Sınav tarihi : 26 Aralık 2020

Sınav Yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı amfileri ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi E Blok 9. Kat klinik beceri uygulama odaları.

Sınav Ücreti : 2250 TL (KDV dahil) (Sınav ücretinin yatırılacağı banka hesap numarası daha sonra bildirilecektir.)

8-)Tüm adayların sınav ile ilgili olarak Fakültemiz web sitesinden yapılan duyuruları takip etmeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önemle duyurulur