Fakültemizde her eğitim öğretim yılında bir kez yapılan ve dönem I, II, III, IV ve V öğrencilerinin katıldığı sınavdır. Öğrenciler aynı anda ve aynı sorulardan sınava girerler.  Öğrencinin tıp eğitimi süresince gösterdiği ilerlemeyi ve kendi dönemi içindeki yerini gösteren veriler sağlayan, bağıl ölçüm yapılan bir sınavdır ve katılım isteğe bağlıdır. Dekanlık tarafından “Gelişim Sınavı Tarihi” ve başvuru süresi 24 Aralık 2018 tarihinde web sitemizde (http://med.gazi.edu.tr/posts/view/title/tum-ogrencilerimizin-dikkatine-!-217292) duyuru ile ilan edilmiştir.  Sınava sadece bu süre içerisinde dilekçe ile başvuran öğrenciler girebilecektir.

Sınav 100 sorudan oluşmaktadır. Sınava giren öğrenciler başarı ile geçtikleri dönemlere ait ve sınav tarihinde bulundukları döneme ait soruları cevaplarlar. Örneğin dönem 3 öğrencisi, dönem 1, 2 ve 3 e ait soruları cevaplar ve bu cevaplar üzerinden değerlendirilir.

 Sınavda yapılan sorular üzerinden bir değerlendirme yapılacak olup, baraj uygulaması ya da derslerin bir veya daha fazlasından % 50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun % 50’si arasındaki farkın sınav notundan düşülmesi gibi, ders kurulu sınavlarında uygulanan not hesaplaması yapılmayacaktır.

Sınava giren öğrencilerin, gelişim sınavlarının dönemlere göre yapılan bağıl değerlendirmesinde öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun %5’i öğrencinin bulunduğu eğitim-öğretim yılındaki, öğrenci tarafından tercih edilecek bir ders kurulu ya da staj sonu başarı notuna eklenir. Ancak öğrencinin tercih ettiği bu stajda staj sonu sınavının başarılı olması şartı aranır. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için öğrencinin Gelişim Sınavına dilekçe ile başvurması ve dekanlık tarafından mayıs ayında ilan edilecek tarihlerde de notun eklenmesini istediği ders kurulunu/stajını belirtmesi gerekir. Dilekçesinde herhangi bir ders kurulu/staj ismi belirtmeyen öğrencilerin sınav notu eklenmez.

10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14:30’da sınava girmek için dilekçe veren dönem I, II, III, IV öğrencileri Dekanlık binası anfilerinde, dönem V öğrencileri E-blok 9. Katta bulunan 6 No’lu derslikte hazır bulunacaklar ve 15:00’da sınava alınacaklardır.

 

10 OCAK 2019 SAAT 15:00’DA YAPILACAK GELİŞİM SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN AMFİLERDE SINAVA GİRECEKLERDİR.

 

DÖNEM: 1-2 Türkçe Tıp Öğrencileri                 1 Nolu Amfi

 

DÖNEM: 1-2 İngilizce Tıp Öğrencileri               2 Nolu Amfi

 

DÖNEM: 3 Türkçe Tıp Öğrencileri 

5 Nolu Amfi            1613081-  1713750

6 Nolu Amfi            1013262-  1613080

 

DÖNEM: 3 İngilizce Tıp Öğrencileri                   4 Nolu Amfi

 

DÖNEM: 4 Türkçe Tıp Öğrencileri

  8 Nolu Amfi       0513019-1513035

  9 Nolu Amfi       1513037-1513138

 10 Nolu Amfi       1513140-1513265

 11 Nolu Amfi       1513268-1613909

 

DÖNEM: 4 İngilizce Tıp Öğrencileri                  2 Nolu Amfi

 

DÖNEM: 5 Türkçe Tıp Öğrencileri   E/Blok 9. Kat 6 Nolu Derslik

 

DÖNEM: 5 İngilizce Tıp Öğrencileri    E/Blok 9. Kat 6 Nolu Derslik

 

   DEKANLIK