TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp fakültemizde faaliyetini sürdüren Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalının, iki ayrı anabilim dalı haline dönüştürülmesiyle 17 Mayıs 2002  tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşunda Anabilim dalı başkanı olarak o dönemde Doçent, 2005 yılında Profesör unvanını alan Dr. Sedat DEMİRCAN görev almıştır. Anabilim dalı kuruluşunda, yine o dönemde Yardımcı doçent, 2007 yılında Doçent ünvanını alan  Dr İ. Cüneyt KURUL öğretim üyesi olarak  aktif şekilde yer almıştır. 2010 yılında profesör kadrosuyla Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinden Dr.A. İrfan TAŞTEPE anabilim dalı bünyesine dahil olmuş ve 2011 yılında  anabilim dalı başkanı olmuştur. Fakültemiz Göğüs Cerrahisi anabilim dalında halen iki profesör, bir doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 8 servis, 4 yoğun bakım ünitesi yatağıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında, erişkin ve pediatrik  yaş grubunun her türlü toraks patolojileri, Akciğer kanserinin teşhisi, evrelendirilmesi ve cerrahi tedavileri, trakea cerrahisi, plevra hastalıklarının cerrahisi (benign ve malign tümörleri, ampiyem, effüzyonlar, vb.) Toraks duvarı maligniteleri, mediastinal patolojiler, diafragma hastalıkları, özofagus cerrahisi, Akciğerin benign tümörleri, kistleri, bronşektazi, paraziter hastalıkları vb.patolojilerde modern göğüs cerrahisi teknikleri ile cerrahi girişimler uygulanmaktadır.

 

Vizyon:

• Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs  Cerrahisi  Anabilim Dalı, Gerek Tıp Fakültesi eğitiminin bir parçası olarak ve gerekse uzmanlık eğitimi veren bir bölüm olarak; bu bölümde eğitim almanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve sağlık hizmeti ile ulusal ve evrensel  kalkınmaya katkıda bulunan bir anabilim dalı olmak.

Misyon:

• Evrensel değerler ışığında, tıp, bilim, teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler yetiştirmeye katkı sağlamak; insan sağlığını koruma ve tekrar sağlığına kavuşmasını sağlamada en üst düzeyde katkı sağlayan cerrahlar yetiştirmek , araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Amaçlar:

•  Öğrencilerimize kendi özgün fikirlerini özgürce ifade etme, her tür kaynaktan ulaşılan bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşma cesaretine sahip olma ve kendisininki de dahil olmak üzere her türlü fikri sorgulayabilme bilinci kazandırmak.

•  En üst düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke gerçeklerini bilen hekim yetişmesine katkı sağlamak.

•  Göğüs Cerrahisi alanında yüksek nitelikli bilim insanı yetiştirme

•  Göğüs Cerrahisi alanında üst düzeyde bilgi beceri ve donanıma sahip uzman hekimler yetiştirmek

•  Göğüs Cerrahisi hastalarına kaliteli hizmet sunmak

•  Eğitim ve  araştırma  alanlarında üniversitemiz içinde diğer anabilim dalları  ve diğer üniversiteler ile ortak proje geliştirmek