Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ilk kez 1983 yılı başında merhum Prof.Dr. Özay Sezer'in Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamasıyla kurulmuştur.

Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tıp Fakültesinin İç Hastalıkları Kliniği içinde yer alan Göğüs Hastalıkları, Mart 1984 yılında Yard. Doçent olarak göreve başlayan Dr. Numan N. Ekim'in de öğretim kadrosuna katılımı ile yaklaşık iki yılı aşkın bir süre öğrenci teorik ve pratik eğitimini burada sürdürmüştür. O zaman Gölbaşı Kampüsü'nün başhekimi olan Dr. Özay Sezer'in gayretleri ve fakülte yönetiminin kararı ile 13 Ağustos 1985 tarihinde Gölbaşı Kampüsünde iki katlı ve 70 yataklı bir kliniğe kavuşmuştur. İlk laboratuvar klinik içinde ve özellikle de öğretim üyelerinin maddi katkıları ile kurulabilmiştir. Araştırma görevlileri uzunca bir süre burada hastaların tam kan sayımı, sedimentasyon, tam idrar incelemesi gibi tetkiklerini bizzat yapmışlardır.

İlk iki araştırma görevlisinin 1984 yılında göreve başladığı kliniğimizde bu kadrodaki gereksinim zorunlu hizmetle gelen dört pratisyen hekimin katılımı ile giderilmeye çalışılmıştır. 

İlk EKG cihazı kliniğe alındığında klinik çalışanlarının sevinci büyük olmuştur. Daha sonra, Dr. Numan Ekim'in çabaları ve o zaman THK Genel Başkanı ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı öğretim üyesi merhum Prof. Dr. İnanç Ayas'ın da katkıları ile  Ziraat Bankası tarafından bağış şeklinde ilk sulu spirometre kliniğimize kazandırılmıştır. Onbinlerce tetkik yapılan bu cihaz yakın zamana kadar kullanılmıştır. 1988 yılı başında ilk rijit ve fiberoptik bronkoskopi faaliyete geçirilmiş ve anabilim dalının tanı ve tedavi olanakları daha da arttırılmıştır. Aynı dönemlerde kampüs içinde basit incelemelerin yapıldığı rontgen, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları da açılmıştır. 

1987 yılında Doçent olan Dr. Numan Ekim'den sonra 1988 yılı Mayıs ayında Dr. Haluk Türktaş Yard. Doçent kadrosunda anabilim dalımızda üçüncü öğretim üyesi olarak aramıza katılmıştır. Aynı yılın sonunda Dr. Özay  Sezer Profesör olmuştur. 
1989 yılında ise Prof. Dr. Türkan Tatlıcıoğlu, dördüncü öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Aynı yılın sonunda  Dr. H. Türktaş Doçent ünvanını alırken anabilim dalımız da ilk uzmanını vermiştir.

1990 yılının 29 Nisanında anabilim dalı başkanı Prof.Dr.Özay Sezer'in çok ani vefatı tüm fakülte camiasında olduğu gibi kliniğimizde de büyük üzüntüye neden olmuştur.  Prof. Dr. T. Tatlıcıoğlu anabilim dalı başkanı olarak atanmıştır. Aynı yılın Mayıs ayında ise Dr.Can Öztürk öğretim görevlisi olarak göreve başlamış ve Ekim ayında ise Doçent olmuştur.

1994 yılına kadar dokuz yıl boyunca Gölbaşı Kampüsünde birtakım sıkıntı ve zorluklarla faaliyetini sürdüren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, tüm öğretim üyelerinin istek ve çabaları ile Haziran 1994' te Beşevlerdeki ilk hastane binasına taşınmıştır. 1997 yılında ise halen hizmet verdiği ana hastane binasının  11. katındaki bugünkü yerine yerleşmiştir. 

1994 yılı Nisan ayında Profesörlüğe atanan Dr. Numan Ekim aynı yılın Eylül ayında Anabilim dalı Başkanlığına seçilmiştir. 1995 yılında anabilim dalımızın yetiştirdiği ilk öğretim üyesi olarak göreve başlayan Dr. Oğuz Köktürk, 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör olmuştur. Ardından sırasıyla Dr. Gül Gürsel,  Dr. İ.Kıvılcım Oğuzülgen ve Dr. Nurdan Köktürk, Dr.Tansu Ulukavak Çiftçi, Dr.Ahmet Selim Yurdakul ve Dr. Müge Aydoğdu da öğretim üyesi kadromuza katılmışlardır. Halen öğretim kadromuzda altı profesör, dört doçent ve bir yardımcı doçent bulunmaktadır.

1994-2000 ve 2006-2009 yıllarında Dr. Numan Ekim, 2000-2003 yıllarında Dr. Haluk Türktaş, 2003-2006 yıllarında Dr. Can Öztürk tarafından yapılan anabilim dalı başkanlığı görevini Ekim 2009’dan itibaren Dr.Oğuz Köktürk sürdürmektedir.

Haziran 2009 itibariyle bugüne kadar 32 uzman veren anabilim dalımız, 27 yataklı servisimiz, 1994 yılında kurulan ve 2002 yılından beri yeni yerinde çalışan dört yataklı uyku bozuklukları merkezimiz, temmuz 2007’de açılan 6 yataklı yoğun bakım ünitemiz, bronkoskopi ünitemiz, solunum fonksiyon testleri laboratuarımız, 2 adet polikliniğimiz ve sigara bırakma ünitemizle hizmet vermektedir.