Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Sekreterliği

Telefon: 0 312 202 74 45

E-Posta: tipegitimigazi@gmail.com