• 1 Temmuz’da İlk kez intern olarak başlayan öğrencilerden taahhütnameyi imzalayarak başlamayı kabul edenler 31 Ağustos’ta yüz yüze eğitime Temel Hekimlik Uygulamaları (THU 2-3) stajı ile başlayacaklardır. Başarısızlık nedeniyle staj uzatmadıkları takdirde 30 Haziran 2021 tarihinde mezun olabileceklerdir.
• 1 Temmuzda intern olarak başlayıp THU için yüz yüze 31 Ağustos’ta gelmeyi kabul etmeyen öğrenciler normal internlük staj döngüsü içinde uygun stajlar ile yüz yüze eğitime başlayabilirler. Ancak THU internlük eğitimi için tamamlanması ön koşul olduğundan Bahar yarıyılında yapılacak THU stajına katılmak zorundadırlar. Bu Bahar dönemindeki THU, 2 seçmeli staj süresi kadar yani 6 haftadır. Ve THU staj bitirince döngüye uygun bir sürede başlanması gerektiğinden internlük süresinin en az 6 hafta ve hatta daha uzun bir süre uzayabileceği unutulmamalıdır.
• 1 Temmuz 2020’den önce intern olan ve hala internlük süresi devam eden öğrenciler bulundukları internlük süresine uygun stajlarına devam edecektir.
Pandemi önce 5.sınıf stajlarını bitirmiş ancak birkaç stajdan bütünlemeye kaldığı için intern olamamış, yıl sonu sınavları ile başarılı olmuş intern olmuş öğrenciler, THU seçmeli stajların yerine yapılandırıldığından bu THU içinde bütünlemesine girdiği stajların durumlarına göre en fazla üçünün uygulamalarını alacaklardır.
Ara dönemde 5.sınıfa başlayan ve yıl içinde intern olmaya hak kazanmış öğrenciler, 31 Ağustos’da başlayacak THU’na gelmeyeceklerdir. İnternlüğe dönem 5 stajlarını bitirdikten yani stajlardan başarılı olduktan sonra başlayacaklardır. THU mezuniyet için ön koşul olduğundan yıl içinde Bahar döneminde uygulanacak THU stajına katılmak zorundadırlar.
28 Eylül’de başlayacak ve THU stajından muaf olan öğrenciler Bulut Sistemine yüklenmiş olan kendilerine tanımlanmış olan seçmeli staj ödevlerini 25 Eylül tarihine kadar tamamlayarak göndermeleri gerekmektedir.
İntern Uyum Eğitimi ile ilgili ödev Gazi Bulut Sistemine 30 Ağustos 2020 Tarihinde yüklenecek olup tüm öğrencilerin ödevlerini ödevde belirtilen mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
31 Ağustos’da yüz yüze eğitime başlamak için taahhütnameyi onaylamak zorunludur. Taahhütnameler 31 Ağustos’da ıslak imzalı olarak öğrenci işlerine teslim edilecektir. Teslim etmeyen öğrenci staj grubuna alınmayacaktır. COVID pozitif veya COVID temaslı olup karantinalı olan öğrenciler başlayabilmek için PCR negatif olduklarını belgelemek zorundadır. Güncel Hayat Eve Sığar Kodu (HES) kodu çıktılarını taahhütnameye eklemek zorundadırlar.
COVID pozitif veya COVID temaslı olup karantinalı olan öğrenciler ister başlangıçta ister yıl
içinde olsun karantina süreleri stajlarının %20 sinden fazla ise devamsız sayılarak staj tekrarı
yapacaklardır.
Bölümlerde dönüşümlü, esnek çalışma ve vardiyalı çalışma şeklinde uygulamalar yapılacaktır.
Bu konuda bölümlere ilgili yazılar gönderilmiştir.
31 Ağustos’da öğrencilerimiz ilk gün staj bölümlerine gönderilmeyecektir. İlk gün size bugün göndereceğimiz ektedeki listedeki küçük gruplar halinde amfilerde bilgilendirme toplantıları
yapılacaktır. Burada işleyiş konusunda küçük gruplar şeklinde bilgilendirmeler eğitimler yapılacaktır. Bu toplantılara taahhütname ve HES kodu teslim eden öğrencilerimiz ile alınacaktır. Bu toplantılara katılım zorunludur.

TAAHHÜTNAME

DÖNEM 6 EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (31 Ağustos 2020)

DÖNEM 6 TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI 2-3 STAJ PROGRAMI

DÖNEM 6 TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI 2-3 ÖĞRENCİ LİSTELERİ

THU SÜRESİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLE SEÇMELİ STAJ ALACAK İRREGÜLER ÖĞRENCİ LİSTESİ

İREGÜLER INTERN STAJ LİSTESİ (Türkçe)

İRREGÜLER INTERN STAJ LİSTESİ (İngilizce)

YENİ INTERN STAJ GRUPLARI (Türkçe Tıp)

YENİ INTERN STAJ GRUPLARI (İngilizce Tıp)