Fakültemiz Eğitim Kurullarının çalışmaları sonrası Fakülte Kurulu'nun 16.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı kararı ile "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Küresel Salgın Nedenı̇yle Bahar Dönemi Eğı̇tı̇m Sürecı̇ Türkçe ve İngı̇lı̇zce Lı̇sans Programı Sınav Usul ve Esasları" aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir. 

 

KÜRESEL SALGIN NEDENİYLE BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM SÜRECİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE LİSANS PROGRAMI SINAV USUL VE ESASLARI (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı)