Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesi olarak kurulan kurum, 1979 yılında Dr. Ali İhsan Baysal’la Nöroloji alanında faaliyetine başlamıştır. Ancak kısa bir müddet sonra Dr. Baysal ayrılmış, rotasyonla Hacettepe Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Okay Sarıbaş, Nöroloji alanında çalışmaları devam ettirmiştir. Kısa bir dönem Yrd. Doç. Dr. Adil Çulcuoğlu da görev yapmıştır. 1982 yılında Yrd. Doç olarak Dr. Ceyla İrkeç atanmıştır. İlk araştırma görevlisi halen doçent olan Dr. Feriha Özer olmuştur. Giderek poliklinik ve ortopedi servisi içinde 5 yataklı bir servis kurulmuş, EEG, EMG labaratuarları, klinik, nöroimmunoloji, MS ve başağrısı poliklinikleri, takip eden yıllar içinde epilepsi, demans, hareket bozuklukları, serebrovaskuler hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar polikliniği ve yoğun bakım ve ara yoğun bakım ünitesi eklenmiştir. Dr. Ali İhsan Baysal, 1988 yılında profesör olarak geri dönmüş, Dr. Ceyla İrkeç de 1989 yılında profesör olmuştur.

Nöroloji Anabilim Dalı ilk kurulduğunda Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde hizmet vermiş, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesiyle aynı binayı paylaşmış, 1988 yılında Beşevler’deki ilk hastane binasında önce 6 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 4 yataktan oluşan bir koğuş nöroloji servisi olarak faaliyet göstermiştir. Buna daha sonra bir adet özel oda eklenmiştir. Yeni binada yataklı servislerin açılmasını takiben 1997 yılında Gölbaşı servisi kapanmış, nöroloji servisi önce 15. Kata daha sonra bakım onarım yapıldıktan sonra şu anki yeri olan B-blok bina 1 kata taşınmıştır. 2002 yılında servisin içinde 7 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 2007 yılında acil servis üzerinde 8 yataklı ara yoğun bakım ünitesi açılmıştır.

1986 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlayıp 1996 yılında Profösörlüğe yükseltilen Dr. Reha Kuruoğlu kadroya katılmıştır. 1989 yılında Uzmanlığını GÜTF Nöroloji Anabilim Dalından alan ve 2000 yılında profösörlüğe atanan Dr. Erhan Bilir, 1999 yılında Doçentliğe atanıp daha sonra Profesörlüğe yükseltilen Dr. Ayşe Bora Tokçaer ve 2003 yılında Doçentliğe, 2009 da da Profesörlüğe yükselen Dr. Bijen Nazlıel, araştırma görevlisi olarak başlayıp öğretim üyesi olarak görevlerine devam etmektedirler. 2002 yılında uzmanlığını Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından alan Doç. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen kadroya katılmıştır. 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof Dr Yahya Karaman Öğretim üyesi kadrosuna katılmıştır.

Bölümümüzden uzmanlık eğitimi alan Dr Bülent Cengiz 2005 yılında, Dr Emine Belgin Koçer 2006 yılında bölümümüze öğretim elemanı olarak atanmışlardır. Prof Dr Ali İhsan Baysal 2007 yılında emekli olmuştur. Dr. Bülent Cengiz 2009 yılında, Dr. Emine Belgin Koçer ise 2010 yılında Doçentliğe yükseltilmiştir. Kadroya 2010 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Tuğba Tunç ve Anabilim Dalımızdan 2006 yılında uzmanlığını alan Öğr. Gör. Dr. İrem Çapraz katılmıştır. 2011 yılında ise yine Anabilim Dalımızdan uzmanlığını alan Dr. Hale Zeynep Batur uzman olarak atanmıştır. Günümüze kadar olan süreç içinde poliklinik, EEG, EMG, laboratuarları 4 e çıkarılmış, çocuk Hastalıkları bölümü ile ortak kullanılan Epilepsi Merkezi işlev kazanmıştır. Merkez daha sonra yeni yerinde Video-Monitorizasyon Ünitesi olarak hizmet vermektedir. İkibinon yılı için transkraniyal doppler ultrason uygulamaları başlatılmıştır. Bölümümüz nöroimmunoloji, multipl skleroz, nöromusküler hastalıklar, başağrısı, epilepsi, demans, hareket bozuklukları, serebrovaskuler hastalıklar ve yoğun bakım konularında öğretim üyelerinin yurtdışı eğitimlerinin de katkısıyla referans bir klinik haline gelmiş olup gelişmesini sürdürmektedir.