Prof. Dr. Seçil ÖZKAN  (Başkan)

Prof.Dr.Serdar KULA

Doç. Dr.Gonca ERBAŞ

Doç. Dr. Özlem COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ