Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Pratik Eğitimi Verecek Hekim: Prof. Dr. Ulunay Kanatlı
Tarih: 27.02.2020
Bilimsel Program
09:00 - 09:50 Omuz Artroskopİsi güncel bilgilendirme
09:50 - O9:40 Omuz Artroplastisi güncel bîlgilendlrme
10:40 - 11:20: Post-op ağrı yönetimi 
 
 
 
Doç. Dr. M. BAYBARS ATAOĞLU 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji ABD