PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM KURULU 

Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK(BAŞKAN)

Prof. Dr. F.Nur AKSAKAL

Prof. Dr. I. İrem BUDAKOĞLU

Prof. Dr. Berrin IŞIK

Doç.Dr. Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN

Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Asiye UĞRAŞ DİKMEN       

Mehmet Oğuz DİKİLİTAŞ                                          (Dönem 5 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

Merve GÜNER                                                           (Dönem 5 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM KURULU YÖNERGESİ