PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM KURULU 

Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK(BAŞKAN)

Prof. Dr. F.Nur AKSAKAL

Prof. Dr. Berrin IŞIK

Prof. Dr. Özlem ATAY

Doç.Dr. Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN

Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Asiye UĞRAŞ DİKMEN       

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

Mehmet Oğuz DİKİLİTAŞ                                          (Dönem 5 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

Merve GÜNER                                                           (Dönem 5 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM KURULU YÖNERGESİ