1992 yılında Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Erdoğan Köker, Fransız Hükümeti tarafından verilen kredi ile radyoterapi cihazlarının alınması işlemini başlattı. 24 Ağustos 1993’de Dr.MügeAkmansu hastanenin ilk radyasyon onkoloğu olarak öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Aynı yıl içinde hastane binası bitişiğindeki alanda radyasyon onkolojisi tedavi ünitelerinin inşaatı başladı. İnşaatı ve cihaz kurulumu tamamlanan radyasyon onkolojisi tedavi bölümü 12.12.1995 tarihinde Rektör Prof.Dr.Enver Hasanoğlu tarafından hizmete açıldı. Bölümümüz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçesi içinde “B” blok giriş katında faaliyetini sürdürmektedir.

Halen bölümümüzde 4 tedavi cihazı ve 1 bilgisayarlı tomografi simülatörü bulunmaktadır. Tedavi cihazlarından ikisi 6 MV ile 25 MV arasında foton ve 3 ile 21 MeV elektron enerjisi üretme kapasitesine sahip lineer akseleratör, diğeri radyoaktif kobalt kaynağı kullanan teleterapi cihazıdır ve bir adet IMRT (Yoğunluk ayarlı radyoterapi) uygulanabilen lineer akseleratör cihazımız bulunmaktadır. Kliniğimizde üç boyutlu konformal radyoterapinin yanı sıra yoğunluk ayarlı radyoterapi de uygulanmaktadır. Bu tedavilerin yanı sıra kliniğimiz, hastanemizde bulunan ve intrakraniyal tümörlerin tedavisinde odaksal ışınlama yapabilen Gamma Knife (radyocerrahi) cihazı ile hastalarımızın tedavisine katkı sağlamaktadır. Anabilim dalımız, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dallarının katkıları ile genel anestezi altında çocuk hastalarımızın tedavisini yapabilen Türkiye’deki sayılı merkezlerindendir.

Radyasyon tedavisi, hastalığın ve hastanın özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 1.5 ay sürmektedir. Yataklı servisimiz yoktur. Ancak, hastanemizin bulunduğu konum itibarıyla, çevre hastane ve illerden konsulte edilen hastalar için ucuz konaklama imkanı olan çok sayıda tesis bulunmaktadır. Bunu yanı sıra hastalarımız belediyelere ait çeşitli konaklama tesislerinden de ücretsiz faydalanabilmektedirler.

Tedavi sürecini kısaca özetlemek gerekirse: ilk etap hastanın değerlendirilmesi ile başlamakta, ardından tedavi edilecek bölgenin BT simülasyonu ve planlama işlemi yapılmaktadır. Planlama tamamlandıktan sonra tedavi sürecimiz başlar. Genellikle tedavi haftada 5 gün olmak üzere günde 1 defa uygulanmaktadır. Hastaların klinikte geçirdikleri zaman 30dakika ile 1 saat arasında olduğu için hastalarımızın büyük kısmı normal günlük aktivitesini sürdürebilmektedirler.