Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın temeli, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nin Gazi Üniversitesinin Araştırma ve Uygulama Ünitesi olarak hizmete girmesi ile sınırlı olanaklar ile atılmıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri içerisinde Radyoloji Anabilim Dalı kurulmuştur. 1986 yılında önce Beşevler’deki eski hastane binasında hizmete başlamış, 1994’den bugüne Gazi Hastanesi binasında faaliyet göstermektedir.

2011 yılı itibarı ile Anabilim Dalımız; Girişimsel, Nöroradyoloji ve Pediatrik Radyoloji olmak üzere üç bilim dalında, on dört öğretim üyesi, beş uzman ve 31 araştırma görevlisi ile araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi bünyesindeki lisans ve uzmanlık eğitiminin yanı sıra Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümünde Radyoloji programını da desteklemektedir. Anabilim Dalımız A.B.D'deki Thomas Jefferson Tıp Merkezi ile ultrasonografi, pediatrik ve genel radyoloji alanında da Iowa Üniversitesi ile işbirliği içindedir.

Radyoloji Anabilim Dalı, hastanemizin 1. katında 2850 m2 alanda yer alırken bunun yanı sıra genel poliklinik hizmeti ve Acil Radyoloji hizmeti ayrı alanlarda verilmektedir. Radyoloji Anabilim dalında genel olarak ikisi gelişmiş çok kesitli olmak üzere toplam üç adet bilgisayarlı tomografi sistemi, biri dijital olmak üzere iki adet mammografi cihazı ve prone masa biyopsi sistemi, on adet ultrasonografi, 1.5 ve 3 Tesla manyet gücünde iki adet MR cihazı, bir adet dijital floroskopi cihazı, iki adet DSA (anjiografi) cihazı, bilgisayarlı radyografi ile röntgen incelemelerinin yapıldığı birimler, iki adet kemik mineral yoğunluğu ölçüm sistemi yer almakta bu cihaz parkı ile görüntüleme ve görüntüleme eşliğinde girişimsel radyoloji hizmeti verilmektedir. Gerektiğinde görüntüleme ve girişimsel uygulamalar var olan uyumlu anestezi cihazları desteğinde yapılmakta, ayrıca MR ile eş zamanlı EEG kayıtlarının yapıldığı fonksiyonel görüntüleme hizmeti de verilmektedir. Buna paralel olarak Radyoloji Anabilim Dalı'nda yıllık yaklaşık 500000 yüksek standartta radyolojik inceleme ve girişimsel işlem yapılmaktadır.

Radyoloji Anabilim Dalımızın temel vizyonu uluslararası düzeyde öncü ve yenilikçi olarak ülkemizin ihtiyaçlarına da yönelik hizmetler geliştirmektir.