• Başvuru Sağlık Bakanlığına yapılacaktır.

Görevlendirme Yazısının Tıp Fakültesine iletildiği bilgisini aldıktan sonra Sağlık Bakanlığındaki görevinizden ayrılışınızı yapınız.

• Göreve başladığınızda Fakültemize aşağıdaki belgeleri hazırlayıp geliniz:

*Özgeçmiş

*Diploma örneği

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm ailenin),

*TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

*3 adet resim hazırlayıp geliniz. (YAN DAL için + Uzmanlık Belgesi Fotokopisi)