TARİHÇE
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) 2 Ekim 1979' da, o günkü adıyla Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi' ne (AİTİA) bağlı olarak açılmıştır. 1982' de YÖK Yasasıyla yükseköğretimde yeniden örgütlenmeye gidilmiştir. AİTİA' nın bütün kuruluşları ve Tıp Fakültesi yeni kurulan Gazi Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Fakülte bundan sonra gelişmesini hızlandırmış; fakülte içindeki iç örgütlenmesiyle, 5.11.1982 günü anabilim dallarını kurmuştur. Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalları, Morfoloji Anabilim Dalı adıyla kurulmuştur. 

Fakültede Histoloji ve Embriyoloji dersi ilk kez 1980 - 1981 ders yılında ikinci sınıf öğrencileriyle başlamıştır. Dersleri Patoloji bilim dalı üstlenmiştir. Anabilim Dalı' nın ilk öğretim üyesi Doç. Dr. M. Tahir Hatiboğlu' dur. Sırasıyla Anabilim Dalı Başkanları: Prof. Dr. M. Tahir Hatiboğlu (1982 - 1983), Prof Dr. Yüksel Saran (A.Ü. Tıp Fakültesinden geçici görevli, 1983 - 1984), Prof. Dr. Deniz Erdoğan (1984 - ). 

1983 Ekim ayında G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Asistanı Müfide Görgün, G.Ü. Tıp Fakültesi'ne ilk asistan olarak atanmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğan 02.05.1984'de öğretim üyeliğine ve Anabilim Dalı Başkanlığı'na atanmıştır ve Anabilim Dalı’ nı kurmuştur.

Anabilim Dalımızın Araştırma Olanakları ve Çalışma İçerikleri:

  • Anabilim Dalımız demirbaşları ile yapılabilen her tür araştırmalar yapılmaktadır.
  • Elektron mikroskop alanında ince yapısal tanımlamalar, bulgular, tanılar organ ve doku düzeyinde yapılmaktadır.
  • Işık mikroskop düzeyinde tüm araştırmalar,
  • İmmünohistokimyasal tüm çalışmalar yapılmaktadır.
  • Konu olarak; yanık ve kesi yara dokuları, ilaç uygulamaları, embriyolojik dokular, gelişim olayları, iskelet boyamaları, histokimyasal yöntem uygulamaları gibi pek çok güncel konu çalışılmaktadır.