TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1980 yılında Doç. Dr. Hikmet PEKCAN’ın Öğretim üyesi olarak atanması ile kurulmuştur. 1981 yılında Dr. M. Ali BUMİN ve Dr. Berdan AKALIN, 1984 yılında Dr. Çiğdem BUMİN Anabilim Dalımızda göreve başlamıştır. 

1984 yılında Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan bir protokol ile Gölbaşı Eğitim Araştırma Bölge Başkanlığı Hizmet Bölgesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim ve Araştırma Bölgesi olmuştur. Böylece Tıp Fakültemiz Dönem 6 öğrencileri Kırsal Hekimlik yapma olanağına kavuşmuştur. Bölgedeki Gökçehöyük, Beynam ve Ahiboz sağlık ocaklarının bahçesinde fakültemiz tarafından yaptırılan öğrenci lojmanları da bu dönem hizmete girmiştir. Öğrencilerimizin geceleri lojmanda kalması ile birlikte, sağlık ocaklarında hafta içi Halk Sağlığı Stajı başlatılmıştır.

Prof. Dr. Hikmet PEKCAN 1988 yılında Gaziantep Üniversitesi’ne atanarak fakültemizden ayrılmıştır. Anabilim Dalımızda 1989 yılında Dr. Remzi AYGÜN Yardımcı Doçent, 1990 yılında Dr. Sefer AYCAN öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır.

Prof. Dr. Berdan AKALIN 1994 yılında yaş haddinden, Prof. Dr. Çiğdem BUMİN 1995 yılında kendi isteği ile emekli olarak fakültemizden ayrılmışlardır.

1997 yılında Dr. Işıl MARAL, 2000 yılında Dr. Seçil ÖZKAN, 2004 yılında Dr. Mustafa Necmi İLHAN ve Dr. Fatma Nur BARAN AKSAKAL, 2014 yılında Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN Öğretim Görevlisi olarak Anabilim Dalımızda göreve başlamışlardır. 

Doç. Dr. Işıl MARAL 2008 yılında Marmara Üniversitesine geçmiştir. Prof. Dr. M. Ali BUMİN 2013 yılında, Prof. Dr. Remzi AYGÜN 2014 yılında yaş haddinden emekli olmuştur,           Prof. Dr. Sefer AYCAN 2018 yılında Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev almıştır.

Ağustos 2018 itibari ile Anabilim Dalımızda 3 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 24 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

 

Anabilim Dalımızda İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 1993, Çevre Sağlığı Bilim Dalı 2017’de kurulmuştur.  

Tıp Fakültesinde Dönem 1 ve Dönem 3’de Halk Sağlığı komite derslerimiz, Dönem 5’te Stajyer Doktorlarımıza İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Stajımız, Dönem 6’da İntern Doktorlarımıza Halk Sağlığı Stajımız ile Halk Sağlığı Biliminin tüm konuları teorik ve uygulamalı biçimde Türkçe ve İngilizce Tıp Öğrencilerimize verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Anabilim Dalımız tarafından 1 Doktora (Halk Sağlığı),  3 Yüksek Lisans (Halk Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi) Programı sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımızdan Ağustos 2018 itibari ile 44 kişi Halk Sağlığı Uzmanlığı, 26 kişi Halk Sağlığı Doktorası almıştır. 3 programımızdan 187 kişi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Anabilim Dalımız başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Miletler Kuruluşları (WHO, UNFPA, UNODC vb), Avrupa Birliği Kuruluşları (EMCDDA vb), Sendika ve STK’lar ile birlikte pek çok Halk Sağlığı konusunda birlikte çalışmaktadır.

Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri akademide Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Başhekim; bürokraside Milletvekili, Müsteşar, Halk Sağlığı Kurum Başkanı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak önemli görevler almıştır.

Anabilim Dalımız mezunları Öğretim Üyesi, Genel Müdür, Daire Başkanı, Sağlık Müdürü/Müdür Yardımcılığı başta olmak üzere kamuda ve özel sektörde başarılı görevler yapmaktadır.

Anabilim Dalımızda Kuruluşundan bu yana görev Anabilim Dalı Başkanlarımız aşağıda yer almaktadır.

1980-1988 Doç. Dr. Hikmet PEKCAN

1988-2009 Prof. Dr. M. Ali BUMİN

2009-2015 Prof. Dr. Sefer AYCAN

2015-2018 Prof. Dr. Fatma Nur BARAN AKSAKAL

2018-2018 Prof. Dr. Sefer AYCAN

2018-Halen Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın 40. Yılı (1979-2019) Kasım 2019 gerçekleştirilen bir etkinlikle kutlandı.