Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Başvuruları Kabul Edilen Adayların Dikkatine;

 1. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarına uygun olarak düzenlenmektedir. İlgili esasların 7.maddesinin (3).bendinde tanımlanan “Yapılandırılmış klinik sınavlar klinik bilgi ve becerilerin sınanması amacıyla, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamalar şeklinde yapılır. Bununla birlikte üniversite tarafından gerekli görülmesi hâlinde ek bir yazılı aşama da içerebilir.” ifadesine ve “İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu-2020” de yer alan ilke kurallara dayanarak hareketle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı “Nesnel Yapılandırılmış Teorik (Çoktan Seçmeli) ve Klinik Uygulama (pratik) Sınavı” şeklinde yapılacaktır. Sınav ile ilgili uygulama esasları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından 22.12.2020 tarih ve 45 sayı ile onaylanan ve aşağıda belirtilen "Gazi Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Uygulama Esasları" ile belirlenmiştir.
 2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılacak Yapılandırılmış Klinik Sınava (Teorik + Pratik) ait sınav bilgileri aşağıda verilmiştir:

 

Sınav Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi

 • Teorik Sınav (Çoktan Seçmeli)
  • Saat: 10.00-11.40 (100 dk)   
  • Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Zemin Kat, Şehit Tbp.Astğ. Yüksel Demir Dersliği (Amfi 1)
  •  
 • Uygulama (Pratik) Sınav 
  • Saat: 14.00
  • Sınav Yeri:  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, E-Blok 9. Kat Uygulama Odaları ve Derslikler

 

 1. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, 11.12 2020 tarihinde açıklanan ve aşağıda isimleri belirtilen sınava giriş hakkı olan adayların sınava girecekleri üniversitenin belirttiği sınav yerinde, sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. Adaylara sınava girmeden önce HES kodu kontrolü yapılacaktır, barkodları okutulacaktır. HES kodu riskli olan adaylar sınava alınmayacaktır.
 3. Tüm sınavlar, küresel salgın nedeniyle gerekli önlemler alınarak uygulanacaktır.
 4. Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gerekenler
 • ·Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport aslı.*
 • ·Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 • ·Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

 

(*) Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı olması zorunludur. Zorunlu şekli unsurları taşımayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

 

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç, Gereç ve Eşyalar

 • Sınav yapılacak merkezlere hiçbir surette araç, eşya ve gereç emanete alınmayacağından aşağıda belirtilen araç, gereç ve eşyalar sınav sırasında yanlarında bulundurulmayacaktır:
 • Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi vb. araçlar. · Cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar.
 • Silah ve benzeri teçhizat vb. (resmî görevli olanlar dâhil).

 

GAZİ ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU DİPLOMA DENKLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

SINAV BAŞVURULARI KABUL EDİLEN ADAYLAR

1. HATİCE KAZANASMAZ​

2. ABDURRAHMAN BOZKURT

3. ABDULMUTALİP RAUFOĞLU

4. MUHAMMED SOYLU

5. DUYGU KOÇ

6. EMRE AKBABA

7.MERTCAN KIVANÇ

8. TOLGA ALKAN

9. HARUN AĞIRTMIŞ

10. KADRİYE KARABIYIK ÖZTÜRK

11. TERANE KOCA

12. LEYLA RIZADOST

13. BEŞİR ŞİREN

14. AHMET MERTOĞLU

15. LALA ASADOVA

16. FATİH KÖKTEN

17. SAMED AİDİNOV

18. AYŞE VATANSEVER İLÇİN

19. ANIL DUYMAZ

20. RÜSTEM ÜZEYİROĞLU