Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Başvuruları Kabul Edilen Adayların Dikkatine;

 1. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarına uygun olarak düzenlenmektedir. İlgili esasların 7.maddesinin (3).bendinde tanımlanan “Yapılandırılmış klinik sınavlar klinik bilgi ve becerilerin sınanması amacıyla, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamalar şeklinde yapılır. Bununla birlikte üniversite tarafından gerekli görülmesi hâlinde ek bir yazılı aşama da içerebilir.” ifadesine ve “İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu-2020” de yer alan ilke kurallara dayanarak hareketle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı “Nesnel Yapılandırılmış Klinik (teorik) ve Uygulama (pratik) Sınavı” şeklinde olacaktır.
 2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılacak Yapılandırılmış Klinik Sınava (Teorik + Pratik) ait sınav bilgileri aşağıda verilmiştir:

 

Sınav Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi

 • Teorik Sınav Saat: 10.00

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası

 • Uygulama (Pratik) Sınav Saat: 14.00

Sınav Yeri:     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

E-Blok 9. Kat Uygulama Odaları

 

 1. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri üniversitenin belirttiği sınav yerinde, sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. Adaylara sınava girmeden önce HES kodu kontrolü yapılacaktır, barkodları okutulacaktır. HES kodu riskli olan adaylar sınava alınmayacaktır.
 3. Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gerekenler
 • · Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport aslı.*
 • ·Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 • ·Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

 

(*) Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı olması zorunludur. Zorunlu şekli unsurları taşımayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

 

 1. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç, Gereç ve Eşyalar
 • Sınav yapılacak merkezlere hiçbir surette araç, eşya ve gereç emanete alınmayacağından aşağıda belirtilen araç, gereç ve eşyalar sınav sırasında yanlarında bulundurulmayacaktır:
 • Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi vb. araçlar. · Cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar.
 • Silah ve benzeri teçhizat vb. (resmî görevli olanlar dâhil).