TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 2004 yılında kurulmuştur. Türkiye’de açılan Tıp Eğitimi Anabilim Dalları arasında ilklerdendir. Yüksek Öğrenim Kurumunun Ocak 2009 tarihinde Tıp Fakültelerinde yer alan Tıp Eğitimi Anabilim Dallarını kapatarak Sağlık Bilimleri Enstitülerine aktarması üzerine Anabilim Dalımız kapatılmıştır. Ağustos 2009 tarihinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi bünyesinde tekrar kurulmuştur.  Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 04.03.2015 tarihli kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Tıp Bilişimi Anabilim Dalı ile birleşerek Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı adını almıştır. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalımızda 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır.