TOPLUMA DAYALI EĞİTİM KURULU  

Prof.Dr. F.Nur BARAN AKSAKAL   (Başkan)

Prof.Dr. Aysu ÇAMURDAN                                        

Prof..Dr. İrem BUDAKOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER                                             

Öğr.Gör.Dr. Özlem COŞKUN   

 

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ