3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca 15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Mal Bildiriminde bulunulması zorunluluğu getirilmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi D fıkrasının (j) bendinde de "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" fiilini işleyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması gerektiği belirten yazı Dekanlığımızca 25.11.2019 tarih ve E.148397 sayılı yazı ile Anabilim Dallarına bildirilmiştir. 

** Tüm akademik personelin kapalı zarf ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmesi gerekmektedir.
** Mal Bildirim Formunu, web sayfamızda bulunan "Fakültemizde Kullanılan Formlar" sayfasından temin edebilirsiniz.