Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe İngilizce Programı Lisans Eğitim- Öğretimi Yönergesi kapsamında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Gelişim Sınavları tüm sınıflar için öğrencilerimize uygulanacaktır. 
 
Gelişim Sınavı; fakültedeki öğrencilerin aynı anda, aynı sorularla karşılaştıkları, herhangi bir kurul, staj ya da döneme özel yapılmayan, öğrencilerin gelişim ve seviyelerini ölçmeye yönelik yılda bir kez yapılan bir sınavdır. Soruların düzeyi herhangi bir yıla veya staja değil öğrencilerin mezuniyet aşamasında bilmesi gereken bilgilere göre düzenlenmiştir. Bu sınavın temel amacı kişisel ilerlemelerin tespit edilmesi, eksik noktaların belirlenmesidir. Ayrıca öğrenciler bu sınav ile güçlü ve zayıf yönlerini görme ve kendi öğrenmesini düzenleme olanağı elde edecektir. Bir diğer amacı da öğrencilerimizi mezuniyet öncesi ve sonrası yeterlilik ve seçme sınavlarına hazırlamaktır. Gelişim sınav notları, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe İngilizce Programı Lisans Eğitim- Öğretimi Yönergesinin 17. Madde 9 fıkrasında belirtildiği oranda öğrencinin dilekçe ile talebi doğrultusunda komite notları toplamına veya staj sonu başarı notuna eklenir.
 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Gelişim Sınavları, her sınıf öğrencileri için gruplar şeklinde yapılacak olup, sınav yöntemi olarak Zoom platformu üzerinden kamera kullanılarak gözetmenler eşliğinde çoktan seçmeli, 50 soru 50 dakika şeklinde yapılacaktır. Gelişim sınavlarının uygulamaları “Küresel Salgın Nedeniyle Bahar Dönemi Türkçe ve İngilizce Sınav Usul ve Esasları” kapsamında uygulanacaktır. 
 
Gelişim Sınavları Tarih ve Saatleri (Türkçe ve İngilizce Programları)
 
1.Sınıflar için 18 Şubat 2021 Perşembe Saat: 13.00-14.00
 

Diğer sınıflar için tarih ve saat duyuruları web sayfasından duyurulacaktır.