Sevgili Tıp Fakültesi Öğrencilerimiz,
11.05.2020 tarihinde YÖK tarafından yayınlanan yazının uygulamalı alanlardan olan Tıp Fakültelerini kapsayıp kapsamadığı konusunda henüz netlik bulunmamaktadır. Konu YÖK’e danışılmış, sonucu beklenmektedir. Kararın yayınlanması ile eş zamanlı olarak fakültemizde yapılan toplantıda sizlerin koordinatörlerinize ilettiğiniz görüşler de dikkate alınarak, uzaktan eğitim için kullandığımız altyapımıza uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması için detayların belirlenmesi, her sınıf için
uygulanacak yöntemler, sınav takviminin yeniden gözden geçirilmesi ve online sınavlarla ilgili kuralları oluşturmak üzere kararlar alınmıştır. Bu süreçte sistemdeki derslerinizi takip etmeniz ve yapılacak sınavlara hazır olmanız en büyük kazanımınız olacaktır. Bu sürecin en başından bu yana her zaman öğrencilerimizi önceleyen bir yaklaşımla (bilgiler netleşmeden sizlerle paylaşmamaya özen göstererek), sizlerin önerilerini de dikkate alarak ortak çözümler ve sizlerin yararına olacak kararlar almak noktasında çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Tıp Fakültesi Dekanlığı