Fakültemiz COVID 19 Danışma Kurulu'nun 07.01.2021 tarihli kararı, Fakültemiz Eğitim Kurullarının önerisi ve 02.02.2021 tarih 2021/2 numaralı Fakülte Kurulu kararımız ile, T.C. Sağlık Bakanlığı görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2021 tarih ve E.30984 sayılı yazısı doğrultusunda Gazi Üniversitesi 17.02.2021 tarih ve 2021/37 sayılı Senato kararınca Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Türkçe ve İngilizce Programları Akademik takvimlerinde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır. 

 

1.YIL AKADEMİK TAKVİM

2.YIL AKADEMiK TAKVİM

3. YIL AKADEMİK TAKVİM

4.YIL AKADEMİK TAKVİM

5.YIL AKADEMİK TAKVİM

 

Not: COVİD 19 küresel salgın güncel değerlendirilmeleri kapsamında Fakülte Kurulu kararı ile akademik takvimlerde değişiklik yapılabilir.