2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Dönemi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu tarafından;  Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca 29.07.2020 tarihinde hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”,  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyelerini belirten Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 Tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu tavsiye yazısı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan “COVID-19 Danışma Kurulu” görüşleri doğrultusunda hazırlanan raporlara dayalı olarak 11 Eylül 2020 tarihinde yapılan Senato kararları doğrultusunda Tıp Fakültesi tarafından aşağıdaki eğitim-öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Her sınıf için akademik takvimler ve ders programları web sayfasından ilan edilecektir. Bilgilerinize rica olunur.

 

                                                                                                                     Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN

                                                                                                                     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

                                               GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

                         2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ UYGULAMALARI

SINIFLAR

UYGULANACAK EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNTEMİ

UYGULAMA ŞARTLARI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

İLK YARIYIL

(GÜZ DÖNEMİ)

 

İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

BİRİNCİ SINIF

HİBRİT (KARMA)

UZAKTAN ÖĞRETİM (SENKRON CANLI DERS-ÖYS/ ASENKRON- GAZİ BULUT ÜZERİNDEN)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ KURULLAR TARAFINDAN UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİKTEN SONRA WEB SAYFASINDAN İLAN EDİLECEKTİR.

İKİNCİ  SINIF

HİBRİT (KARMA)

UZAKTAN ÖĞRETİM (SENKRON CANLI DERS-ÖYS/ ASENKRON- GAZİ BULUT ÜZERİNDEN)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

ÜÇÜNCÜ SINIF

HİBRİT (KARMA)

UZAKTAN ÖĞRETİM (SENKRON CANLI DERS-ÖYS/ ASENKRON- GAZİ BULUT ÜZERİNDEN)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

DÖRDÜNCÜ SINIF

HİBRİT (KARMA)

UZAKTAN ÖĞRETİM (SENKRON CANLI DERS-ÖYS/ ASENKRON- GAZİ BULUT ÜZERİNDEN)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

BEŞİNCİ SINIF

HİBRİT (KARMA)

UZAKTAN ÖĞRETİM (SENKRON CANLI DERS-ÖYS/ ASENKRON- GAZİ BULUT ÜZERİNDEN)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

ALTINCI SINIF

HİBRİT (KARMA)

 01/07/2020-30/08/2020 ARASI UZAKTAN ÖĞRETİM

(ASENKRON- GAZİ BULUT ÜZERİNDEN)

31/08/2020 TARİHİ İTİBARIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİM

YÜZ YÜZE EĞİTİM

MEVCUT YÖNERGE HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMAKTADIR