Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin birinci fıkrasına göre akademik takvimde belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda/ yılda derslere ve sınavlara giremez; beşinci fıkrasına göreyse öğrenci, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.

Yönetmelik hükümleri uyarınca, 2018-2019 Akademik Takviminde önlisans ve lisans öğrencilerinin bahar dönemi ders kayıtları ve onaylarının 7-8 ŞUBAT 2019 tarihlerinde yapılması gerekmektedir.

(Öğrenim süresini aşan ve burslu olmayan yabancı uyruklu öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden ders alma ve onay işlemlerini yapabileceklerdir.)  Öğrenci onayı verilmeden danışman onayının yapılması mümkün olmadığından

öğrencilerin;

  1. Ders kayıt işlemini yaparak “kayıt ol” tuşu ile işlemin ilk aşamasını tamamlayıp sorasında ikinci aşama olan öğrenci ders kayıt onayını vermeleri,
  2. Danışmanların, onay işlemini tamamlamış öğrencilerin danışman onayını yapmaları gerekmektedir.

Öğrenciler, iki basamaklı onay sürecini tamamlamamaları halinde öğrencilik haklarından yararlanamayacakları gibi sınav notları da sisteme girilemeyeceğinden olası süre kayıpları yaşayacaklardır.

ÖNEMLE DUYURULUR                            

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI