"Elektromanyetik (EM) Alanların Biyolojik Sistemler Üzerine Etkileri”  Biyofizik Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuş olan  BİYOELEKTROMANYETİK ve DOKU ANALİZ LABORATUVAR’larında araştırılmaktadır. Biyoelektromanyetik Laboratuvarında ELF ve MW alanların biyolojik etkileri araştırılırken Doku Analiz Laboratuvarında Anabilim Dalında kurulmuş farklı yöntemlerle  çeşitli biyolojik parametrelerin  analizleri yapılmaktadır.

 

Araştırma Konuları

-Deri yaralarının iyileşmesinin Düşük Şiddette Sabit Akım (LIDC) ile hızlandırılması

-Biyolojik sistemlere Manyetik (B) Alan ve Elektrik (E) Alan uygulamaları
-ELF, RF-MW ve IR alanların biyolojik etkileri:

  • Oksidatif stres
  • Apoptosis
  • Oksidatif DNA hasarının tespiti
  • Comet Assay yöntemi ile DNA kırığı tespiti
  • Hücre ve Mitokondri Membran Potansiyeli tayini
  • Çeşitli dokularda hidroksiprolin miktar tayini

-Non-iyonizan radyasyon standartları (ICNIRP, IEEE, FCC, Cenelec, Türkiye / TK-Telekomünikasyon -Kurumu, İtalya, Kanada ve Çin)

-Ölçüm Sistemleri: ELF, MW ve IR ölçümleri

-Simülasyon çalışmaları:

  • Genetik programlama ve nöral network
  • RF Dozimetri
  • Özgül Soğurma Oranı (SAR)’ın tespiti

-Elektroporasyon – Elektrokemoterapi

-Nanopartikül çalışmaları: nanopartikül MW alan etkileşimi ve hipertermi

-Ferromanyetik nanopartiküllerin EM alanlarla etkileşimi