İntörnlük döneminde seçmeli olarak yer alan Tıp Eğitimi ve Bilişimi, Dönem 6 öğrencilerine bu alanda araştırma yapma fırsatı sunmaktadır.

Bu süreçte öğrenciler, anabilim dalındaki öğretim elemanlarının rehberliğinde alanla ilgili bir araştırma planlayarak yürütmekte ve araştırma sonuçlarını bölüm içinde sunmaktadır. Bazı öğrenciler bölüm içi sunumla yetinmemekte, öğretim elemanlarıyla işbirliği yaparak çalışmalarını bilimsel etkinliklere veya ulusal/uluslararası dergilere taşımaktadır.

Bu çalışmalardan bazıları ve katkıda bulunan öğrenciler aşağıdadır:

Çetin Batuhan Öçbe | The Clinical Teacher
Depression and Hopelessness in Pre‐Clinical Medical Students https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tct.13073

Şeyma Şık, Fatmanur Toksöz, Ayşe Can | Klimik Dergisi
Tıp Öğrencilerinin ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin El Hijyenine Bakışları
https://www.klimikdergisi.org/TR/tip-ogrencilerinin-ve-tipta-uzmanlik-ogrencilerinin-el-hijyenine-bakislari-131364

Mehmet Berksun Tutan, Hamza Nazlı, Münevver Aksoy | Gazi Medical Journal
Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin Uyarlanması: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çisem Yeşil | Tıp Eğitimi Dünyası
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitim-Öğrenim Amaçlı Kullanımı

Yunus Özdemir, Şüheda Karahan | Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2018
Uzmanlık Öğrencilerine Göre Medyanın Hekimlik Uygulamaları Üzerine Etkisi

Yusuf Baral | Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019
İntern Doktorların Ders Çalışma Yöntemleri ve Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri